Colofon

Lekkerland Vending Services B.V.
Ekkersrijt 7601
5692 HR, SON

+31 (0)40-26 44 900

Auteursrechten

Het beeldmateriaal op deze website is eigendom van Lekkerland AG & Co. KG, uitgezonderd de afbeeldingen voor de volgende onderwerpen:

Rookwaren (Header): ©iStockphoto.com/hronos7/ Sigaretten (Header): ©iStockphoto.com/konglinguang; ©iStockphoto.com/griesnockerl/ Bedrijfsprofiel; Mijlpalen (Header); Pers (Teaser): ©iStockphoto.com/teekid/Pers; Persberichten; Mediatheek (Header): ©iStockphoto.com/-Oxford-/Management (Teaser): ©iStockphoto.com/laflor/ Mission Statement: ©fotolia/Helder Almeida, ©iStockphoto/Rumo, ©fotolia/Henry Bonn, ©iStockphoto/Troels Graugaard, ©fotolia/Viktor Tongdee, ©fotolia/MP2, ©fotolia/Nelos, ©iStockphoto/Olaf Bender, ©fotolia/4Max

Uitsluiting van de aansprakelijkheid

Bij directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden ("hyperlinks") is de firma Lekkerland Vending Services niet aansprakelijk.

Lekkerland Vending Services verklaart hierbij uitdrukkelijk, dat op het tijdstip van de plaatsing van de hyperlinks, er op de via deze hyperlinks bereikbare websites geen illegale inhoud te herkennen was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het copyright van deze hyperlink-sites heeft Lekkerland Vending Services geen enkele invloed. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen Internetaanbod geplaatste links en verwijzen, alsmede voor gegevens van derden op de door LE opgemaakte sites. Voor een illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die uit het gebruik van deze sites voortvloeien, is alleen de aanbieder van de sites aansprakelijk.

Lekkerland Vending Services streeft er zoveel mogelijk naar om het copyright van alle publicaties in acht te nemen. Lekkerland Vending Services behoudt het copyright voor alle openbaar gemaakte en door Lekkerland Vending Services zelf opgemaakte objecten. Het verveelvuldigen of gebruik van deze publicaties is, zonder uitdrukkelijke toestemming van Lekkerland Vending Services, niet toegestaan.

Deze uitsluiting van de aansprakelijkheid is een publicatie van Lekkerland Vending Services. De ongeldigheid van gedeeltelijke bepalingen van deze uitsluiting tast de effectiviteit ervan niet aan. I.p.v. de ondoeltreffende bepaling of voor het opvullen van een hiaat in deze bepaling, dient een aangepaste regeling overeengekomen te worden die zoveel mogelijk overeenkomt met hetgeen de partijen wensten of volgens de betekenis en het doel van het contract gewenst zouden hebben, voor zover over het punt gedacht zou zijn. Indien de ongeldigheid berust op een prestatie of tijdsbepaling, dan treedt hiervoor de wettelijk toegestane maatstaf in de plaats.

Son, 1 januari 2013